מבוא

אתר Sea-Mania.co.il, המכונה גם "כאן על הים", הוא אתר אינטרנט המוכר גם בשם "כאן על הים". תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר.

הרשאה לשימוש באתר

האתר מוגן בזכויות יוצרים והוא נועד לשימוש פרטי בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם כל חלק מהאתר או את תוכנו בכל צורה שהיא, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

הרשמה לאתר

חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. בעת ההרשמה, יש למלא את הפרטים האישיים הנדרשים, כגון שם, כתובת דוא"ל וטלפון. החברה תשמור את הפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש במאגר המידע שלה, ותשתמש בהם על פי מדיניות הפרטיות של החברה.

השימוש באתר

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מתחייב להשתמש באתר באופן חוקי וראוי, ולא לעשות בו כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות של החברה או של צד שלישי.

הודעות פרסומיות

כל מי שמתקשר למס' הטלפון שמופיע באתר או משאיר פנייה בטופס יצירת הקשר באתר, יקבל הודעת אסמס פרסומית מהחברה. במקרים מסוימים, יישלח גם מייל. המשתמש רשאי להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת על ידי שליחת הודעת SMS עם המילה "הסר" למספר 072-334-1803 (ניתן גם להתקשר ולבקש להסיר). האתר לעולם לא יטריד או ישלח הודעות ספאם, אלא ישלח הודעה פרסומית חד פעמית על מנת שיהיה למתעניינים יותר נוח לחזור לצוות האתר.

שינויים בתקנון

החברה רשאית לשנות את התקנון בכל עת, וללא הודעה מוקדמת. המשתמש מתחייב לעיין בתקנון באופן שוטף כדי לדעת על כל שינוי שנעשה בו.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מהתקנון או מהשימוש באתר נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.